Windsurfing Westfriesland

Welkom bij WindsurfingWestfriesland.

Wij zijn een kleine vereniging die de belangen van het windsurfen in West Friesland behartigd en daarbij het gehele plaatje niet uit het oog verliest.

Momenteel zijn de huidige plekken waar men surft, kitesurft en andere vormen van recreatie beoefend onvoldoende ingericht op hun taak met alle gevolgen van dien.

Hierdoor vinden er met grote regelmaat grote en kleine ongelukken plaats met kitesurfers en is er voor de bewoners overlast door de grote toestroom van recreanten.

Wij streven er naar om de regulering en inrichting van de locaties zo te krijgen dat er voor iedereen een acceptabele situatie ontstaat.